Boek
Nederlands

Paus Johanna

Ook verschenen als Pausin Johanna

Donna Woolfolk Cross (auteur), Peter De Rijk (vertaler)
In het Europa van de negende eeuw weet een ambitieuze vrouw het hoogste kerkelijke ambt te bereiken door zich als man voor te doen.
Onderwerp
Johanna (pausin)
Titel
Paus Johanna / Donna Cross
Ook verschenen als
Pausin Johanna
Auteur
Donna Woolfolk Cross
Vertaler
Peter De Rijk
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Pope Joan
Uitgever
Haarlem: Xander, 2021
478 p.
ISBN
9789401614290 (paperback)

Besprekingen

Pausin Johanna, de "omstreden historische figuur uit de negende eeuw die, vermomd als man, als eerste en enige vrouw de hoogste positie in het christendom bereikt", is de protagonist van deze historisch-biografische roman. Het voordeel bij het lezen van een historische roman t.o.v. een droge lap essaytekst, is dat je je betrokken voelt bij het lot van het geromantiseerde personage. Op een erg ontroerende (en vaak harde) manier maak je hier kennis met Johanna, een meisje dat in de negende eeuw veel te modern was voor haar tijd. Ze nam geen blad voor de mond en bewees tegen alle sociale ongeschreven regels in dat ze voor zichzelf kon denken en dat ze beschikte over een uitzonderlijk groot intellect.

Het is deze strijd tegen de maatschappij die Johanna er uiteindelijk toe dwingt een mannelijke identiteit aan te nemen. Ze krijgt een mooie gelegenheid wanneer haar broer Johannes sterft in een gevecht met Noormannen. Wat we dan krijgen, is haar leven als man: haar verliefdheden die z…Lees verder
Deze historische roman speelt zich af in de ruim veertig jaar die volgden op de dood van Karel de Grote. De hoofdpersoon is Johanna, dochter van een autoritaire, vrouwenhatende kanunnik en een Saksische vrouw aan wie hij het christelijke geloof en een huwelijk met hem had opgedrongen na haar familie te hebben uitgemoord. De intelligente en vasthoudende Johanna weet zich tegenover haar hardvochtige vader staande te houden en, nadat ze de identiteit van haar door de Noormannen gedode broer heeft aangenomen, op te klimmen van monnik tot paus. Ook leert ze de liefde kennen. Er zijn argumenten in te brengen voor én tegen de veronderstelling dat er tussen 853 en 855 inderdaad een pausin Johanna is geweest. Het romanpersonage Johanna en haar partner Gerold, twee witte raven in een bikkelharde maatschappij, zijn door de schrijfster gecreëerd; de achtergrond waartegen hun leven zich afspeelt volgt de geschiedenis op de voet en is bijzonder beeldend beschreven, met een sterke nadruk op de grimm…Lees verder