Boek Nederlands

Beter zorgen voor jezelf

Marc Buelens (auteur), Ann Vermeiren (auteur)

Beter zorgen voor jezelf

Marc Buelens (auteur), Ann Vermeiren (auteur)
Hoeveel mensen zorgen niet voor anderen ? Maar zorgen ze ook voldoende voor zichzelf ? Of behoren ze tot de grote groep systematische zelfverwaarlozers ? Vaak weten we veel beter wat anderen van ons verwachten, dan wat we zelf nodig hebben. Maar geen zelfzorg zonder zelfkennis en zelfwaardering.
Titel
Beter zorgen voor jezelf
Auteur
Marc Buelens Ann Vermeiren
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2019
228 p.
Aantekening
Eerder verschenen onder de titel: Zelfzorg : de kracht van persoonlijke groei
ISBN
9789401461740 (paperback)

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Veel mensen zijn op zoek naar wegen om hun leven te verbeteren, om beter voor zichzelf te zorgen en gelukkiger te worden. De auteurs van dit boek geloven dat ze de lezer daarbij kunnen begeleiden. Zelfzorg vatten ze in het beeld van het klavertje vier, dat bestaat uit de aansporingen 'ken jezelf', 'waardeer jezelf', 'kies en bemin je keuze' en 'verwen jezelf', die de vier grote delen van het boek uitmaken.

Vooraf schetsen de auteurs de vruchtbare bodem die mensen nodig hebben om te kunnen groeien. Ook hebben ze het over het feit dat te veel mensen de leegte in hun leven wel willen vullen, maar zich te weinig voeden. In het deel over zelfkennis staan de auteurs eerst stil bij onszelf, bij het zich ongemakkelijk voelen. In het volgende hoofdstuk bespreken ze de patronen die helpen of blokkeren. Daarna verduidelijken ze wanneer mensen in de fout gaan en zichzelf beginnen te saboteren. Deel twee gaat over zelfwaardering. Eerst komen het wezen en de kenmerken van eigenwaarde aan bo…Lees verder
Met dit boek willen Marc Buelens, docent management aan de Universiteit Gent, en Ann Vermeiren, stressconsulente, de lezer helpen om beter voor zichzelf te zorgen. Het gaat om een vijfde, geactualiseerde druk. Vooraf schetsen de auteurs de vruchtbare bodem die mensen nodig hebben om te kunnen groeien. In een eerste deel wordt ingegaan op zelfkennis en op de patronen die helpen of blokkeren. Daarna wordt de zelfwaardering bekeken, met onder andere aandacht voor de loyaliteit aan jezelf en anderen, en voor de zelfzorg in relaties. Het derde deel bespreekt het maken van verstandige en bewuste keuzes. Hier wordt er onder andere op gewezen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je toekomst. Ten slotte wordt ingegaan op het daadwerkelijk veranderen van principes, en op het hoe en waarom van zichzelf verwennen. Achteraan volgt een actuele bibliografie. Door de vele voorbeelden, casussen, tips en oefeningen is dit een uiterst praktisch boek om echt tot actie over te gaan. De eenvoudige en hel…Lees verder