Boek
Nederlands

De kunst van het oud worden

Marcus Tullius Cicero (auteur), Vincent Hunink (vertaler)
Titel
De kunst van het oud worden / Cicero ; vert. en toegel. door Vincent Hunink
Auteur
Marcus Tullius Cicero
Vertaler
Vincent Hunink
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Oorspr. titel
Cato Maior de senectute
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2008 | Andere uitgaves
95 p.
ISBN
9789025363352

Besprekingen

Was ouder worden in de oudheid anders dan nu? Toen waren er door de hoge sterftecijfers minder ouderen dan nu. Ze genoten dan wel niet van sociale voorzieningen, maar ze werden ook niet in verzorgingshuizen afgezonderd. Toch kenden ouderen ongeveer dezelfde zorgen als nu. Toen er voor de 62-jarige Cicero op het politieke toneel geen plaats meer was, schreef hij filosofische werken, waaronder een uitgesproken optimistisch boekje over de ouderdom. Het lijkt erop dat hij via de oude Cato zichzelf wou moed inspreken en troosten, want zelf was hij vaak onrustig en verbitterd. In een van zijn brieven schreef hij dat hij deze tekst vaker moest gaan lezen.

Cicero laat Cato vier gangbare bezwaren tegen de ouderdom weerleggen. Wie oud is, moet ten eerste allerlei activiteiten opgeven, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door belangrijkere activiteiten, zoals adviezen geven en oordeelsvermogen. Dat de fysieke krachten verminderen is ook helemaal geen probleem, omdat elke leeftijd …Lees verder
In 44 v. Chr., een jaar voor hij vermoord werd, schreef Cicero 'De senectute'. Het is een 'lof op de ouderdom'. Zijn gedachten hierover, over de zin van het leven en het goede van de dood, legt hij in de mond van de vierentachtigjarige Cato Maior, in 150 v. Chr. Het is een soort leerrede in dialoogvorm, geen zware verhandeling, maar een persoonlijke, nuchtere beschouwing, doorspekt met voorbeelden van historische figuren die op hun oude dag nog veel presteerden: Romeinse politici en generaals, Griekse dichters en filosofen. Cato, eigenlijk Cicero, gaat na waardoor de ouderdom hem licht valt. In klagen en knikkebollen ziet hij niets: je moet niet kijken naar wat je niet meer kunt, maar naar wat je nog wel kunt. Karakterdeugden, goed handelen, waardige bezigheden en beschaafde omgangsvormen acht hij hoog. Nostalgisch blikt hij terug op de goede oude tijd van heldere verhoudingen, rust en gemeenschapszin, waarin ouderen respect genoten. Huninks vertaling, met verklarende notities, is nie…Lees verder

Over Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (Latijnse uitspraak: [ˈkɪkɛroː]?) (Arpinum, 3 januari 106 v.Chr. – Caieta, 7 december 43 v.Chr. ) was een Romeins redenaar, politicus, advocaat en filosoof. Zijn leven speelde zich af tijdens de overgang van de Romeinse Republiek naar het keizerrijk. Hij was zelf erg betrokken bij de belangrijkste politieke gebeurtenissen in die tijd. Cicero's geschriften geven daarom een belangrijk, maar vanzelfsprekend gekleurd inzicht in die periode.

Biografie

Cicero is de enige Romein uit de klassieke periode van wie een bijna volledige biografie bewaard is in de volgende bronnen:

  • Cicero vertelt in zijn redevoeringen en werken veel over zichzelf (semiautobiografisch).
  • Vrienden van hem, onder wie Titus Pomponius Atticus en Cornelius Nepos, hebben over zijn leven geschreven.
  • Er is van Cicero een vrij omvangrijke briefwisseling bewaard gebleven.

Lees verder op Wikipedia