Boek
Nederlands

Het verloren paradijs : kind in Congo

Peter Verlinden (auteur)

Het verloren paradijs : kind in Congo

Interviews met Vlamingen die hun jeugd in de jaren vijftig in de toenmalige kolonie Congo doorbrachten.
Titel
Het verloren paradijs : kind in Congo
Auteur
Peter Verlinden
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2005
143 p. : ill.
ISBN
90-5826-371-1

Besprekingen

Net als in Weg uit Congo (2001) laat Peter Verlinden ex-kolonialen aan het woord over hun leven in de toenmalige kolonie. Ditmaal interviewde hij een twintigtal jongere mensen die hun kindertijd beleefden in de laatste jaren van de kolonie. Onder hen Herman van Rompuy en Karel Vinck. Het resultaat valt minder scherp (en minder controversieel) uit dan het vorige boek, omdat de geïnterviewden vooral mijmeren over het geluk dat hen ontvallen is, en zich nauwelijks uitlaten over de politieke geschiedenis. De auteur zelf maakt ook een duidelijk onderscheid tussen zichzelf en zijn gesprekspartners, wat hij te weinig deed in Weg uit Congo.

Het boek bevat eigenlijk maar twee thema's. Het eerste is dat van de verhouding tussen wit en zwart. De geïnterviewden benadrukken dat zij respect voelden voor de Afrikanen en als zodanig werden opgevoed. Maar ze getuigen al evenzeer dat er sprake was van apartheid en gebruiken weinig tot de verbeelding overlatende woorden als 'grenzen…Lees verder
Belgische kinderen die in de jaren vijftig opgroeiden in Congo, hebben daar vaak goede herinneringen aan. Het was voor hen een paradijselijk oord van vrijheid. VRT-journalist Peter Verlinden heeft (bekende en onbekende) Vlamingen geïnterviewd die hun jeugd in de voormalige kolonie doorbrachten. Hun bevindingen zijn thematisch in (niet in altijd even duidelijke) hoofdstukken onderverdeeld: het leven in Congo, de omgang met de zwarten, een vergelijking met België, de terugkeer naar het moederland en de (vaak problematische) gewenning in België. Vooral ook door de vele zwart-witfoto's (een enkele dubbel afgedrukt!) geeft het geheel een aardig, maar wellicht ook te rooskleurig beeld van die periode - althans zoals het in het geheugen van de nu volwassen blanke Belgen is blijven hangen. Het geeft vooral een indruk van de leef- en gedachtewereld van de kinderen van toen en is vooral een goed mijmerboek voor degenen die in Congo of onder soortgelijke omstandigheden zijn opgeroeid. Herinnerin…Lees verder

Over Peter Verlinden

Peter Verlinden (Duffel, 9 juli 1957) is een Belgisch journalist, schrijver en Afrika-kenner.

Biografie

Verlinden, zoon van sonorisator en componist Pieter Verlinden, behaalde zijn diploma politieke wetenschappen aan de universiteit van Leuven in 1979 en communicatiewetenschappen aan dezelfde universiteit in 1983. In 1995 verkreeg hij aldaar ook een master of Social and Cultural Antropology.

Na zijn studie was Verlinden eerst actief als journalist bij het Belang van Limburg (1983) en vervolgens als pr-medewerker bij de boerenbond (1984). Vanaf 1987 werkt hij voor de wereldomroep en voor Radio 1. Tussen 1989 en 1991 was hij adviseur van minister voor Ontwikkelingssamenwerking André Geens. In 1992 werd hij actief op de nieuwsredactie van de VRT en volgde vooral de situatie in Afrika. Tussen 1998 en 2005 was hij tevens hoofd van de buitenlandredactie van de nieuwsdienst. In 2019 verliet hij de VRT.

Hij is sinds 2008 gas…Lees verder op Wikipedia