Voor scholen heeft de bib een standaard pakket aan rondleidingen ontwikkeld. Concreet gaat het om een aanbod voor de laatste kleuterklas, het tweede leerjaar en het eerste middelbaar. Op aanvraag bekijken we bovendien wat mogelijk is om te doen op maat.

Daarnaast voorzien we jaarlijks extra rondleidingen en Bibsterspelen (zoekspel op tablet) in het kader van de Jeugdboekenmaand (maart) en naar aanleiding van bijvoorbeeld tentoonstellingen.

De duurtijd van een rondleiding bedraagt ongeveer 60 minuten. Reserveren is verplicht bij de coördinator: Manuela Billen op het nummer 012/800 061