Tarieven

Buiten je lidgeld is de bib gratis! Je betaalt enkel voor 'telaatgeld' en comfortdiensten zoals printen. 

Alle betalingen gebeuren via de betaalautomaat.

GRATIS

 • Alle materialen zijn gratis uitleenbaar!
 • Wifi, scannen en gebruik van internet-pc's

LIDMAATSCHAP

 • Personen jonger dan 18 jaar : gratis.
 • Personen vanaf 18 jaar : 5 euro per jaar (12 maanden). 
 • OLE (onderwijs- en leesbevorderingkaart) : 5 euro per jaar (12 maanden).
 • Klassen : gratis

Lenerspas

 • Bij inschrijving gratis ; bij verlies of diefstal : 2,50 euro.
 • In plaats van een lenerskaart kan je ook de identiteitskaart als lenerspas gebruiken (aan te bevelen).

COMFORTDIENSTEN

Reserveren van documenten
Ter plaatse, telefonisch of via internet : 1,00 euro per document.
Boek aanvragen bij een andere openbare bibliotheek (interbibliothecair leenverkeer IBL) : 3,00 euro.

Fotokopiëren of printen

 • A4 (zwart): 0,20 euro/bladzijde
 • A4 (kleur): 0,50 euro/bladzijde
 • A3 (zwart): 0,40 euro/bladzijde
 • A3 (kleur): 1,00 euro/bladzijde
   

TELAATGELD

Bij het overschrijden van de uitleentermijn moet je telaatgeld betalen. Het telaatgeld gaat in op de dag na het verstrijken van de gewone uitleentermijn. Voor alle materialen geldt een vergoeding van 0,10 euro per document per dag.

MANINGSBERICHT

 • Gewone maningsbrief of maningsmail : gratis
 • 3de en laatste herinnering: 1,00 euro.

BESCHADIGING, VERLIES, DIEFSTAL

Bij verlies, diefstal of zware beschadiging wordt de reële kostprijs (aankoopprijs) van het materiaal aangerekend.

BETAALAUTOMAAT

Alle betalingen gebeuren met de lenerspas (of identiteitskaart) aan de betaalautomaat. Betalen kan cash of met bancontact. Probeer zo gepast mogelijk te betalen want er worden enkel munten teruggegeven. De automaat aanvaardt muntstukken (vanaf 0,05 euro) en biljetten (5, 10 en 20 euro). Na elke betaling kan je een ticket als betaalbewijs opvragen.